0610

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Вага: Дзвони
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: церква с. Пашини (нині частина Коростеня Житомирської обл)
Міграція: Украдені
Сучасне місцезнаходження: -
Дата
Дата виготовлення: 1686 р. (?)
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Жертводавець: Дворяни Волковські (?), 12 серпня 1686 р.
Бібліографія
Література: Жалоба дворянина Ивана Волковского... 12 августа 1686 г. // Архив ЮЗР, ч. IV, т. 1: Акты о происхожденіи шля¬хетских родов в Юго-Западной Россіи. Киев 1867, № LXVIII, с. 228.