0609

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Вага: Два великі й два малі дзвони
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: церква монастиря Дубищського (Волинь ?)
Дата
Дата виготовлення: не пізніше 16.12. 1585 р.
Дата міграції: грудень 1585 р. (?)
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: Архив ЮЗР, ч. І, т. 1: Акты, относящиеся к истории православной церкви в Юго-Западной России. 1481–1596. Киев 1859, № 46, с. 210.