0432

Повернутися на головну
Розміри
Заввишки з короною: 65 см
Висота корони: 17 см у т.ч.
Нижній діаметр: 67-67,5 см
Вага
Вага: 9 пуд. 20 фунт.
Локалізація
Дата
Дата виготовлення: 1778 р.
Музичні характеристики
Частотний спектр дзвона в момент удару: 309,5 герц (між ре і мі-бемолем)
Частотний спекр основного тону: 526 герц (до другої октави)
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: В. Рожко. Дзвони Божих храмів історичної Волині Х–ХХ ст.: іст.-краєзн. нарис. Луцьк 2011, с. 95; Б. Кіндратюк. Дзвони 1778 року з Історико-культурного заповідника міста Острога: аналіз оформлень і звучань // Вісник Прикарпат. ун-ту: мистецтвознавство. Вип. 32. Івано-Франківськ, 2015, с. 111–120. .
Обстеження: вересень 2010 р.
Інформатори: Віолетта Дутчак, Б. Кіндратюк фото