0431

Повернутися на головну
Розміри
Заввишки з короною: 74 см
Висота корони: 20 см у т. ч.
Нижній діаметр: 73 см
Вага
Вага: 11 пуд. 18 фунт.
Локалізація
Дата
Дата виготовлення: 1778 р.
Музичні характеристики
Частотний спектр дзвона в момент удару: 236,7 герц (сі-бемоль малої окт.)
Частотний спекр основного тону: 468 герц (між ля і сі-бемолем перш.окт.)
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: В. Рожко. Дзвони Божих храмів історичної Волині Х–ХХ ст.: іст.-краєзн. нарис. Луцьк 2011, с. 94; Б. Кіндратюк. Дзвони 1778 року з Історико-культурного заповідника міста Острога: аналіз оформлень і звучань // Вісник Прикарпат. ун-ту: мистецтвознавство. Вип. 32. Івано-Франківськ, 2015, с. 111–120..
Обстеження: 14 січня 2011 р.
Інформатори: Богдан Кіндратюк фото