0660

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Вага: "2 дзвони великих, 2 помірних
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: м. Рогатин, церква Св. Духа
Дата
Дата виготовлення: не пізніше 1741 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: Слободян В. Акти візитації XVIIІ сторіччя церкви Святого духа в Рогатині // Матеріали науково-практичної конференції «Рогатинська Святодухівська церква крізь призму історії». Івано-Франківськ 2013, с. 22, 23.
Інформатори: візитатор Микола Шадурський, 1760