0576

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Вага: Великі дзвони
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: Надбрамні вежі Київської фортеці, сполошні
Дата
Дата виготовлення: не пізніше 1654 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: П. Халебський. Україна – земля козаків: подорожній щоденник / упоряд. М. Рябий; післям. В. Яворівський. Київ 2009, с. 174.
Інформатори: П. Халебський