0566

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Вага: найбільший мав два пуди.
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: м. Чернігів, церква Чернігівських чудотворців кн. Михзайла та боярина його Федора. Три дзвони
Дата
Дата виготовлення: не пізніше 1766-1770 рр.
Дата реставрації: Віднайдені восени 1881 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: Осиротелые колокола // Киевская старина (1882/т. 1/янв.), с. 218–220.
Обстеження: Осінь 1881 р.,