0515

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Вага: великий дзвін
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: Києво-Межигірський монастир
Дата
Дата виготовлення: 1656 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Жертводавець: Г. Міньковський, Ф. Суліма, Б. Маркевич
Бібліографія
Література: Ф. Петрякова. Спасо-Межигірський монастир: образ святині в історико-художньому ландшафті України ІІ тисячоліття // Народознавчі зошити (2003/1–2), с. 308.