0494

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: м. Хотин, церква "хатнього типу"
Дата
Дата виготовлення: Не пізніше 1592 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: Я. Ісаєвич. Мандри Мартина Ґруневеґа – маловідомий німецький опис України на переломі XVI–XVII ст. // Німецькі колонії Галичини: Історія–Архітектура–Культура: матер. та повідом. / упоряд. та заг. ред. Г. Петришин. Львів 1996, с. 38.
Інформатори: М. Ґруневеґ, 1592 р.