0425

Повернутися на головну
Розміри
Заввишки з короною: 62 см
Нижній діаметр: 70 см
Вага
Локалізація
Місце створення: м. Каунас, Литва
Місце найдавнішого перебування: с. Молодове Іванівського р-ну Берестейської обл., церква
Дата
Дата виготовлення: 1583 р.
Дата міграції: 1960-ті рр.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Майстер: М. Гофман
Жертводавець: власники села Воїні (?)
Бібліографія
Література: В. Рожко. Дзвони Божих храмів історичної Волині Х–ХХ ст.: іст.-краєзн. нарис. Луцьк 2011, с. 80.