0420

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Вага: 181,5 кг (13 каменів)
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: с. Заньки колиш. Ніжинського пов., храм свят. Миколая
Дата
Дата виготовлення: 1717 р., серпень
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Замовник: о. Василь Адамович, священик храму св. Миколая
Жертводавець: о. Василь Адамович, "до града Занек"
Бібліографія
Література: В. Модзалевський. До історії українського ліярництва... Київ 1921, с. 7.