0397

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Вага: 143 пуд.
Локалізація
Місце створення: Київ (?)
Місце найдавнішого перебування: м. Ромни, соборна церква, найбільший
Дата
Дата виготовлення: Перелито 1798 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Майстер: Павло Романовський
Жертводавець: Степан Манжос дав кошти на переливання
Бібліографія
Література: В. Модзалевський. До історії українського ліярництва (про людвисарів та конвисарів) // Збірник секції мистецтв / Українське наукове товариство. вип. 1. Київ 1921, с. 13; П. Жолтовський. Художнє лиття на Україні в ХІV–XVIII ст. Київ 1973, с. 123.
Інформатори: Курилов, 1898 р.