0325

Повернутися на головну
Розміри
Нижній діаметр: 154 см
Вага
Вага: 2175 кг
Локалізація
Місце створення: Львів
Місце найдавнішого перебування: Львівський костел оо. бернардинців, «Святий Ян з Дуклі»
Міграція: реквізов. австро-угорськ. військами
Сучасне місцезнаходження: -
Дата
Дата виготовлення: 1733 р.
Дата міграції: 18.12.1916 р. (?)
Дата реставрації: переливався 1769 р. та 1842 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Майстер: Переливали Ф. Полянський, Я. Ярошевський; інші майстри в Бібрці
Бібліографія
Література: ЦДІАУЛ, ф. 138 (Бадецький Кароль…), оп. 1 (1905–1939), спр. 14 (Матеріали наукової роботи дзвони львівських костелів...), арк. 13-15; K. Badecki. Zniszczony dzwon bernardynоw lwowskich. Lwоw 1930.