0322

Повернутися на головну
Розміри
Заввишки з короною: після переливання 107 см
Нижній діаметр: 110 см. (за К. Бадецьким), після переливання 111 см
Вага
Локалізація
Місце створення: Львів
Місце найдавнішого перебування: Львівська вірменська церква
Дата
Дата виготовлення: 1783 р.
Дата реставрації: перелитий 1938 р. у майстерні Л. Фельчинського в Перемишлі
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Майстер: Федір (Теодор)Полянський
Бібліографія
Література: ЦДІАУЛ, ф. 138 (Бадецький Кароль…), оп. 1 (1905–1939), спр. 16 (Матеріали наукової роботи «Дзвони львівських костелів»…), арк. 82; Б. Кіндратюк. До історії дзвонів Львова // Наукові зошити історичного факультету / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів 2008, вип. 9, с. 41–56.
Обстеження: Б. Кіндратюк 6 жовтня, 5 листопада 2006 р.