0319

Повернутися на головну
Розміри
Заввишки з короною: після переливання бл. 83,5 см
Нижній діаметр: 69,5 см (за К. Бадецьким), після переливання 88 см
Вага
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: Львівська вірменська церква
Дата
Дата виготовлення: 1626 р.
Дата реставрації: перелито 1938 р. в майстерні Л. Фельчинського в Перемишлі
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Жертводавець: Мабуть, Адам Калиновський, брацлавський, вінницький, звенигородський староста
Бібліографія
Література: ЦДІАУЛ, ф. 138 (Бадецький Кароль…), оп. 1 (1905–1939), спр. 16 (Матеріали наукової роботи «Дзвони львівських костелів»…), арк. 83; Б. Кіндратюк. До історії дзвонів Львова // Наукові зошити історичного факультету / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів 2008, вип. 9, с. 41–56.
Обстеження: Б. Кіндратюк, 2007 р.