0206

Повернутися на головну
Розміри
Заввишки з короною: бл. 153 см
Висота корони: 28 см
Нижній діаметр: 155 см
Вага
Вага: бл. 800 пуд.
Локалізація
Місце створення: Київ
Місце найдавнішого перебування: дзвіниця Києво-Софійського собору, "Мазепа"
Дата
Дата виготовлення: 1705 р.
Музичні характеристики
Частотний спекр основного тону: 148 Hz (ре)
Обставини виготовлення
Майстер: Афанасій Петрович
Жертводавець: гетьман І. Мазепа
Бібліографія
Література: Описание Киево-Софийского собора по обновлению его в 1845–1853 годах. Киев 1854, с. 90; П. Жолтовський. Художнє лиття на Україні в ХІV–XVIII ст. Київ 1973, с. 40; Православні святині Києва / Н. Нікітенко, Л. Івакіна, В. Киркевич та ін.; ред. Н. Нікітенко. Київ 2011, с. 67–68.
Обстеження: Б. Кіндратюк, 2008 р.