0194

Повернутися на головну
Розміри
Заввишки з короною: 158 см
Висота корони: 35 см
Нижній діаметр: 153 см
Вага
Вага: 150 пудів, за іншими даними 119 пуд. 36 фун. (бл. 2 тон).
Локалізація
Місце створення: Полтава
Місце найдавнішого перебування: Полтавський Успенський собор, «Кизикермен»
Дата
Дата виготовлення: 10 листопада 1695 р.
Дата міграції: 1964 р.
Дата реставрації: Перелитий 1890 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Майстер: Опанас Петрович
Замовник: Полтавські козаки
Жертводавець: з гармат, здобутих полтавськими козаками, якими командував полков. Павло Герцик; відлитий на його кошти
Реставратор: на заводі Миколи Фінляндського (Москва) за кошти Тетяни Старицької
Бібліографія
Література: Колокол «Кизикерман» // Полтавские епархиальные ведомости (1864/24), с. 526–531; В. Бучневич. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд., исп. и доп. Полтава 1902, с. 224–228; П. Жолтовський. Художнє лиття на Україні в ХІV–XVIII ст. Київ 1973, с. 25, 109; В. Мокляк. Дзвін «Казикермен» (З історії одного експонату) // Полтавські Єпархіальні Відомості (1998–1999/5), с. 13–20. А. Петрушевич. Дополнения к сводной галицко-русской летописи … -Львове 1874 года, ч. І. Львов 1891, с. 742–743.
Обстеження: 2005 р. Б. Кіндратюк