0185

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Вага: 105 пуд.
Локалізація
Місце створення: Київ
Місце найдавнішого перебування: Києво-Видубицький монастир, храм св. арх. Михаїла, «Старший»
Дата
Дата виготовлення: 1690 р., 20 квітня
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Майстер: Афанасій Петрович
Замовник: о. Варлаам Страховський, ігумен Києво-Видубицького монастиря
Жертводавець: Київський міщанин Тарас Петрович Залізний Гріш і його дружина Олена Макарівна
Бібліографія
Література: В. Модзалевський. До історії українського ліярництва (про людвисарів та конвисарів) // Збірник секції мистецтв / Українське наукове товариство. вип. 1. Київ 1921, с. 12; П. Жолтовський. Художнє лиття на Україні в ХІV–XVIII ст. Київ 1973, с. 38, 40, 109.
Обстеження: Опис майна монастиря 1774 р.