0157

Повернутися на головну
Розміри
Нижній діаметр: бл. 65 см
Вага
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: Львів, церква Успіня пресв. Богородиці, сиґнатурка
Міграція: Реквізований австро-угорськими військами
Сучасне місцезнаходження: -
Дата
Дата виготовлення: до 1618 р.
Дата міграції: 18 грудня 1916 р. (?)
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: Архив Юго-Западной России, издаваемый временною коммисіею для разбора древнихъ актовъ. Ч. I, т. 11: Акты, относящиеся к истории Львовського Ставропигиального братства. Киев 1904, с. 401; В. Карпович. Дзвони церкви Успенія Пр. Д. Богородиці // Збірник Львівської Ставропігії: минуле і сучасне. Студії, замітки, матеріяли. т. І. Львів 1921, с. 177; Б. Кіндратюк. До історії дзвонів Львова // Наукові зошити історичного факультету / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів 2008, вип. 9, с. 41–56.