0154

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: домініканський собор у Львові
Дата
Дата виготовлення: 1607 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: ЦДІАУЛ, ф. 138 (Бадецький Кароль…), оп. 1 (1905–1939), спр. 15 (Матеріали наукової роботи дзвони львівських костелів...), арк.4; Б. Кіндратюк. До історії дзвонів Львова // Наукові зошити історичного факультету / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів 2008, вип. 9, с. 41–56.