0151

Повернутися на головну
Розміри
Нижній діаметр: бл. 65 см
Вага
Локалізація
Місце найдавнішого перебування: Глухів, Глинська пустинь, дзвіниця Нікольського храму
Міграція: Дзвіниця згоріла
Сучасне місцезнаходження: -
Дата
Дата виготовлення: не пізніше 1764 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Бібліографія
Література: І. Колтакова. Короткий опис дзвонів храмів Глухівщини (станом на 2012 р.) // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ., іст.-краєзнав. конф. (21 серп. 2011 р., Луцьк, Замок Любарта): наук. зб., вип. 3 / упор. Г. Марчук. Луцьк 2012, с. 28.
Обстеження: Опис 1764 р.
Інформатори: підпоручик Рязанцев