0061

Повернутися на головну
Розміри
Заввишки з короною: бл. 124 см
Нижній діаметр: 128 см
Вага
Вага: бл. 1600 кг
Локалізація
Місце створення: Львів
Місце найдавнішого перебування: Львівський домініканський монастир, дзвін «Ісайя»
Міграція: На поч. 1900-х рр. тріснув, після 1905 р. дзвін викупив граф Анджей Потоцький для прикраси свого парку. На початку ХХ ст. переданий Національному музею ім. короля Яна ІІІ.
Сучасне місцезнаходження: З 1940 р. зберігається у Львівському історичному музеї (№ МТ-1564).
Дата
Дата виготовлення: 1584 р.
Дата міграції: 1905 р., 1940 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Майстер: Даниїл Круль (Кроль, Краль ?)
Жертводавець: о. Ісайя Леополіта (Львів'янин), магістр теології
Бібліографія
Література: T. Szydlowski. Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze b. Galicji. Krakоw 1922, с. 75-76; П. Жолтовський. Художнє лиття на Україні в ХІV–XVIII ст. Київ 1973, с. 27, 118; О. Перелигіна. Дзвін «Ісайя» // Енциклопедія Львова. т. 2: Д–Й / ред. А. Козицький. Львів 2008, с. 51–52; Б. Кіндратюк. До історії дзвонів Львова // Наукові зошити історичного факультету / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів 2008, вип. 9, с. 50.
Обстеження: Б. Кіндратюк, 2006; О. Перелигіна, 2007; П. Слободян.
Інформатори: Петро Слободян