0055

Повернутися на головну
Розміри
Вага
Локалізація
Місце створення: Львів
Місце найдавнішого перебування: церква в м. Сучаві (нині в Румунії)
Дата
Дата виготовлення: 1578 р.
Музичні характеристики
Обставини виготовлення
Майстер: Малхер (?)
Замовник: Олександр Лопушняну, молдавський господар
Жертводавець: Олександр Лопушняну, молдавський господар
Бібліографія
Література: В. Карпович. Дзвони церкви Успенія Пр. Д. Богородиці // Збірник Львівської Ставропігії: минуле і сучасне. Студії, замітки, матеріяли. т. І. Львів 1921, с. 161; П. Жолтовський. Художнє лиття на Україні в ХІV–XVIII ст.Київ 1973, с. 25.